Zoom-Nadlan-Course

לומדים לחשוב נדל"ן
17.8.2021

תודה למשתתפי הקורס
הקורס ממשיך לעמוד לרשותכם.

קוד הכניסה לסרטונים : 270659
 
צחי קווטינסקי
שיעור מס' 1
מבוא להשקעות נדל"ן
17.8.2021
שיעור מס' 2
המשך מונחים- שלבי העסקה
שיעור מס' 3
מתחילים בעשייה
שיעור מס' 4
חקר שוק
שיעור מס' 5
ניתוח פיננסי של עיסקה
שיעור מס' 7
השבחה
שיעור מס' 8
קרקע ובניה
שיעור מס' 9
חקר שוק מתקדם

הסיור לעיר העתיקה בבאר שבע

נקודת המפגש והיציאה לסיור- קניון הנגב
נקודת המפגש למגיעים ברכב - מכאן נצעד לנקודת היציאה לסיור
שיעור מס' 10
מלימוד לעשייה
שיעור בונוס - משכנתאות
אלי רבינוביץ , מנהל הפעילות של הציבור החרדי בבנק הפועלים, ומומחה למשכנתאות, התארח ב 19.1.2021 בקורס, להלן ההקלטה.

שאלות לתלמידי הקורס

כאן תוכלו לשלוח כל שאלה שתעלה על רוחכם, ממליץ לרשום את השאלה בצורה המסודרת ביותר תוך התייחסות לכל הפרטים, במידה ויש לכם קבצים לצירוף אנא צרפו אותם כאן

המדריך לרכישת דירה - תהנו!

רשימת משימות ברכישת נכס/דירה