הקהילה נוסדה ומנוהלת על ידי רחלי וצחי קווטינסקי ונדל"ן בקלות, ושמה על דגלה לבנות יחד עם חבריה:
פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדל"ן

לומדים נדל"ן    – בקורסים ובתנאים מיוחדים לחברי הקהילה
משקיעים נכון   – בעסקאות שמוצעות לחברי הקהילה בלבד
זום נדל"ן          – ערוץ ידע שבועי שפתוח אך ורק לחברי הקהילה