שיעור מס' 1
מבוא - מושגים
שיעור מס' 2
המשך מבוא ומושגים
שיעור מס' 3
הבנת חקר השוק - או חקר שוק מתקדם
שיעור מס' 4
חקר שוק
שיעור מס' 5
חקר שוק
שיעור מס' 6
מבוא לחקר שוק
שיעור מס' 7
באיזו שעה נכון לעשות חקר שוק
שיעור מס' 8
רכישת קרקעות - מבוא ליזמות
שיעור מס' 9
"מה יקרה או לא יקרה?"
שיעור מס' 10
שיעור מס' 11
שיעור מס' 12
שיעור מס' 13