זום נדל״ן שלא מן המניין

מדברים ועושים נדל"ן עם צחי קווטינסקי

לרגל חג הפסח - זום נדל"ן מיוחד

 שיחה פתוחה וחופשית
 בואו נדבר נדל"ן ולא רק… 

עם צחי קווטינסקי, 

במוצאי החג הראשון של פסח

28.3.2021 בשעה 20:30

צחי קווטינסקי

יזם נדל"ן משנת 1990 ומומחה ליצרת פנסיה עצמית מבוססת נדל"ן מנחה אירועי זום נדל"ן והפודקסאט נדל"ן בשידור

מתי היתה לנו הזדמנות לפתוח מקרופונים ולקיים שיחה חופשית על נדל"ן ועל בכלל?
בערב מיוחד, שלא מן מניין מפגשי הזום, נקיים רב שיח.
נוכל לשאול שאלות, נוכל לספר חוויות נדלניות, ונוכל לנצל ההזדמנות להכרות יותר עמוקה.
 
ניפגש כאמור במוצאי החג הראשון של פסח: 28.3.2021  בשעה 20:30
צחי קווטינסקי
072-397258

באילו נושאים נעסוק ?

נדון במצב הנדל"ן בישראל

נבדוק כיצד משפיעה התקופה המיוחדת, העבורת עלינו על שוק הנדל"ן בישראל

דיון ושאלות

ניגע בנושאים חדשים ואקטואליים מעולם הנדל"ן ונקדיש זמן לשאלות ודיון פתוח.

נעלה אפשרויות להשקעה

נציע השקעות משותפות המתאימות לחברי הקבוצה, ונדון באיכותן

מפגש הזום נדלן הבא:

4.4.2021

זום נדל"ן 48
עופר לוין-יועץ המשכנתאות
2
הגנט של מימון עסקאות נדל"ן (איך נבנה נכון תוכנית מימון חכמה לרכישה)