מדברים ועושים נדל"ן עם צחי קווטינסקי

צחי קווטינסקי ונדל"ן בקלות חוגגים את יום ירושלים

נחישות - הבסיס להצלחה!!!

"ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור"

9.5.2021 בשעה 20:30

יום ירושלים הוא יום בעל משמעות רבה!
הוא יום של נחישות ועוצמה,
יום בו צבא של מדינה קטנה
כבש את ירושלים תוך שהוא נלחם
בעוצמה בממספר חזיתות ומול צבאות 
גדולים ממנו .
יום ירושלים הוא יום של סמל 
אין דבר העומד בפני הרצון!
ולי, באופן אישי, 
אני ממשפחה שכבר דורות חיה בעיר
סבי, יצחק קווטינסקי ז"ל היה מגואלי אדמותיה,
ולאבי, משה קווטינסקי יבדלא"א חלק לא קטן בבניתה

ניפגש כאמור ב:
9.5.2021  בשעה 20:30
ונדבר :

         נחישות

צחי קווטינסקי
050-8811118

באילו נושאים נעסוק ?

נדון במצב הנדל"ן בישראל

נבדוק כיצד משפיעה התקופה המיוחדת, העבורת עלינו על שוק הנדל"ן בישראל

דיון ושאלות

ניגע בנושאים חדשים ואקטואליים מעולם הנדל"ן ונקדיש זמן לשאלות ודיון פתוח.

נעלה אפשרויות להשקעה

נציע השקעות משותפות המתאימות לחברי הקבוצה, ונדון באיכותן

// sendmsg service form end

מפגשי זום הנדל"ן הקרובים:

23.5.2021

( בתאריך 16.5.2021 – ערב חג השבועות )

זום נדל"ן 53
עו"ד ורה אורמן - עוצמה נשית
נשים בונות הון עוצמה נשית