עוזר 7 שכונת התקווה, ת"א

הייזמים : שותפות קווטינסקי עם "פ" בניהול צחי קווטינסקי
בעלות הפרוייקט : 50% צחי קווטינסקי
50% האחים "פ"
תאריך רכישה : 2010
מהות הפרוייקט : רכישת בנין מגורים במצב חורבה פנימית, ובו 2 דירות וגג, בשלב א' בוצע שיקום הדירות ואיכלוסן, בשלב ב' תוגש תוכנית לתוספת קומות לבנין
מטרת הפרוייקט : בניין להשכרה

מעוניין לשמוע עוד פרטים על קבוצות ההשקעה שלנו

לחץ כאן