השבחת מבנים הרוסים.
הפרוייקט בשלב תכנון תב”ע להגדלת אחוזי הבניה.

הייזמים : שותפות קווטינסקי עם "פ" בניהול צחי קווטינסקי
בעלות הפרוייקט : 50% צחי קווטינסקי
50% האחים "פ"
מהות הפרוייקט : רכישת קרקע בשטח 415 מ"ר עם מבנים הרוסים,בשלב א' בוצע שיקום ואיכלוס למבנים ובשלב ב' המתקיים עתה, תכנון תב"ע לקראת בנית בניין מגורים בשטח כ 1,100 מ"ר.
תאריך רכישה   2010
מטרת הפרוייקט : הקמת בנין מגורים למכירה/השכרה

מעוניין לשמוע עוד פרטים על קבוצות ההשקעה שלנו

לחץ כאן