בית יעקב 12 ירושלים

הייזמים : צחי קוטינסקי ושותף בניהול צחי קווטינסקי
בעלות הפרוייקט : 50% צחי קווטינסקי
50% שותף
תאריך הקמה 1995-1996
מהות הפרוייקט : הקמת בניין הכולל 4 דירות וחנות בשטח כולל של 315 מ"ר על שטח קרקע 65 מ"ר, וכולל שינוי תב"ע וביטול הפקעות
מטרת הפרוייקט : הקמת בניין להשכרה

מעוניין לשמוע עוד פרטים על קבוצות ההשקעה שלנו

לחץ כאן