תשלום מס על הכנסה מהשכרת דירות-הנחיית רשות המיסים

להלן נוסח ההנחיה כפי שעולה מאתר רשות המיסים :