תוכנית חיסכון ערוץ 2 – בג"צ חוק ריבוי דירות 28.2.17

בעקבות העתירה הרשומה על שם : "צחי קווטינסקי ואחרים", ואשר נמניתי על מוביליו
ביד אחת עם עורכי הדין : זיוה ארנסטי ואייל באום, זומנתי לתוכנית החיסכון בערוץ 2.