תגובת העותרים לדיון בבג"צ בעיניין חוק ריבוי דירות ולהחלטה מיום 9.5.17

להלן נוסח

התגובה שהגישו עורכי הדין זיוה ארנסטי ואיל באום, כתגובה לדיון ולהחלטה שניתנה

בדיון שהתקיים ב 9.5.17 בבג"צ בעיניין התירה שהוגשה בשם : צחי קווטינסקי ואחרים נגד כנסת ישראל ומדינת ישראל בעיניין חוק ריבוי הדירות

 

תגובת העותרים להצעת הכנסת039