סדרת הקורסים הייחודית של
צחי קווטינסקי ונדל"ן בקלות,
המשלבת לימודים באינטרנט עם סיורי שטח ללימוד "הלכה למעשה"

ועכשיו, לבקשת תושבי חיפה והצפון, קורס בחיפה הכולל, גם הוא סיור שטח ללימוד הלכה למעשה