הבניין בנביאים 33 של צחי והחברים – הדירות והמצגות

קומת מסחר

חנות 3 - 8.54 מ"ר

חנות 4 -18.21 מ"ר

חנות 5- 54.21 מ"ר

חנות 6 - 49.80 מ"ר

קומה ראשונה

דירה 7 - 79.06 מ"ר (כולל עלויות)

דירה 8 - 77.10 מ"ר (כולל עלויות)

קומה שניה

דירה 9 - 56.20 מ"ר (כולל עלויות)

דירה 10 - 54.70 מ"ר (כולל עלויות)

דירה 11 - 42.35 מ"ר (כולל עלויות)