צחי קווטינסקי בערוץ 1 – פתרונות לזוגות צעירים 19.9.14