נדל"ן בקלות בעתיקה בע"מ – חברת המשקיעים עם צחי קווטינסקי ונדל"ן בקלות

בשעה טובה ומוצלחת הוקמה חברת המשקיעים הראשונה עם צחי קווטינסקי ונדל"ן בקלות.
בימים הקרובים עתידה החברה לחתום על עיסקת הנדל"ן הראשונה !

בהצלחה לכולם

צחי קווטינסקי

אישור הקמת החברה נדלן בקלות בעתיקה