משוב שכתבה "א", בוגרת קורס נדל"ן שטח שהסתיים ביום 12.11.14

שם הכותב: "א" ( לשם שמירת פרטיותה, לא יפורסם שמה ) (18.11.2014)

"א" כתבה משוב בסיום קורס נדל"ן השטח, המשותף צחי קווטינסקי, נדל"ן בקלות, ולאלי יהב Gofree.

בחרתי להעלות המשוב בדיוק כפי שמולא ולא להעתיקו.

3