מע"מ 0% – טור שכתבתי לעיתון משפחה החרדי 7.8.14

 

 

 

11 (1)