מכתב לשר האוצר לגבי הכוונה להעלות מיסוי הנדל"ן

לכבוד                                                                                                    23.4.13

שר האוצר מר יאיר לפיד

נגיד בנק ישראל פרופ' סטנלי פישר

נציב מס הכנסה רו"ח משה אשר

ח"כ כנסת  ד"ר אראל מרגלית

הנדון : מיסוי על השכרת דירות

בימים אלו נפוצות שמועות רבות, על פי הן יש כוונה להעלות את המס הקיים על השכרת דירות למגורים.

טרם תבצעו מהלך שגוי זה, אודה באם תקראו בעיון מכתבי זה שלהלן:.

המס על השכרת דירות למגורים, ע"י הציבור הפרטי, כולל 3 מסלולים:

 1. מסלול הפטור
 2. מסלול ה – 10%
 3. מסלול המס השולי

מאז נקבע מסלול ה – 10%, נשמעו לגביו ביקורות רבות מסקטורים שונים במשק, ומאישי ציבור, אשר לא הבינו הכוונה העומדת מאחרי הקביעה.

על מנת לרענן זכרונכם, מסלול זה נקבע בעיקר על מנת לענות על שתי בעיות עיקריות שנבעו מהמס הגבוה שהוטל קודם לכן:

 1. שחרור דירות מגורים להשכרה.
 2. מניעת עבירות של גביית שכר דירה ב"כסף שחור"
 3. הורדת נטל כבד ממס הכנסה והגדלת הגבייה.

ואסביר:

עד לשינוי הגדול שנעשה, ובשל נטל המיסוי שנבע מהמס השולי בו מחוייב כל נישום, התנהל המשק באופן שבעלי דירות למגורים פעלו באחד משלושה מסלולים:

 1. נמנעו מהשכרת הדירות, הן בשל המיסוי הגבוה והרווח הנמוך, והן בשל הצורך לדווח לרשויות המיסים.
 2. השכירו הדירות באופן שגבו את שכר הדירה ב"כסף שחור" במלואו או בחלקו.
 3. השכירו הדירות, דיווחו למס הכנסה, אולם פעלו להקטנת החיוב במס באמצעות הגשת דו"חות מפורטים שכללו התשומות, והגעה לדיונים ברשות לצורך קביעת השומה.

מכיוון שהשכרת דירות למגורים, הוא אחד ה"עסקים" הנפוצים והשכיחים במשק, וכולל ציבור רב המחזיק בדירות, גרם הדבר לנזקים הבאים:

 1. חוסר בדירות שכורות למגורים.
 2. חוסר בגביית מס הכנסה מהשכרת דירות.
 3. הפיכת הציבור לפורע חוק בעל כורחו.
 4. הפעלת צוות גדול מאד של פקידים ומפקחים ברשות המיסים, על מנת לתת מענה לכל הנישומים שכן דיווחו.
 5. הפעלת חוקרי מס לצורך איתור פורעי החוק.

מאז שנקבע המסלול, ולמרות שאין לי נתוני גבייה מדוייקים בידיי, אין לי ספק שהדבר השתנה לחלוטין, שכן, רוב הציבור לא "ילכלך ידיו", ויסכן עצמו בעבור תשלום הוגן של 10% מס, וכן לא יטרח להגיש דו"חות מפורטים ו/או להגיע לדיונים מיותרים לצורך הקטנת השומה, ובעקבות זאת זכתה המדינה בשלוש הצלחות ענקיות:

 1. שוחררו דירות מגורים רבות להשכרה.
 2. גדלה הגביייה.
 3. רשות המס יכולה הייתה לפנות את כוח האדם לטיפול בתיקים כבדים יותר ולהתייעל.

לאור הנ"ל, תהיה זאת טעות מרה להגדיל נטל המס ולהשיב המצב לקדמותו.

מיותר לציין, כי הדבר יגרום גם לנזק כספי לכל משקי הבית, אשר רכשו דירות השקעה לצורך ייצוב עתידם הכלכלי והפנסיוני, ואשר לקחו משכנתא לכיסוי הרכישה ( בהתבסס על אחוז המס והיכולת להחזיר התשלום ), ועתה יאלצו להוסיף כסף לתשלום המשכנתא מתוך הכנסתם, וכלכלת משפחת תיפגע.

אשמח להגיע אל כל אחד מכם, לפגישה על מנת להציג תובנותיי.

                                                                                                   בכבוד רב

                                                                                                 צחי קווטינסקי

                                                                                    יועץ  ומרצה בכיר להשקעות נדל"ן