מדרגות מס רכישה 2018

להלן נוסח עדכון מדרגות מס הרכישה, כפי שפורסם ביום 21.1.18 ע"י רשות המיסים :

נושא:

מיסוי מקרקעין

ה' שבט תשע"ח

21 ינואר 2018

 

ביום 16.1.18 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה, בהתאם לשיעור עליית המדד הקבוע בסעיף 9(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק") בשנת 2017 המתפרסם ביום 15.1.18. המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות החוק. המדד  עלה בשנת 2017 בשיעור של כ-2.6%.

 

המשמעות המעשית של עדכון גובה המדרגות במקרה של עליית מדד, היא הפחתה בסכום של מס הרכישה. כלומר, המחיר ממנו מתחילים להתחייב במס רכישה, עלה. לדוגמה, במקרה של דירת מגורים יחידה – אם בשנת 2017 לא שולם מס על שווי שעד 1,623,320 ₪ ממחיר הדירה, הרי שמעתה לא ישולם מס על שווי שעד 1,664,520 ₪ ממחיר הדירה.

 

במקרה של דירת מגורים נוספת:
אם בשנת 2017 שולם מס בשיעור 8% על חלק השווי שעד 4,967,445 ₪ ממחיר הדירה, הרי שמעתה ישולם מס בשיעור זה על חלק השווי שעד 5,095,570 ₪.
על חלק השווי העולה על 4,967,445 בשנת 2017 והעולה על 5,095,570 ש"ח בשנת 2018 – מדרגת המס היא בשיעור 10%.

 

להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.18 ועד 15.1.19:
בהתאם להוראות סעיפים 9(ג1ג)(3) לחוק רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק) החל מיום 16.1.18 ועד ליום 15.1.19 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

 

 1. על חלק השווי שעד 1,664,520 שקלים חדשים – לא ישולם מס;
  2. על חלק השווי העולה על 1,664,520  שקלים חדשים ועד 1,974,335 שקלים חדשים – 3.5%;
  3. על חלק השווי העולה על 1,974,335 שקלים חדשים  ועד 5,093,535 שקלים חדשים – 5%;
  4. על חלק השווי העולה על 5,093,535 שקלים חדשים  ועד 16,978,450 שקלים חדשים – 8%;
  5. על חלק השווי העולה על 16,978,450 שקלים חדשים– 10%;

לדוגמה: רכישת דירת מגורים יחידה (כהגדרתה בחוק) בסך של 2,000,000 ₪ :
על חלק השווי שעד 1,664,520 ₪  – לא ישולם מס

על חלק השווי העולה על 1,664,520 ₪ ועד 1,974,335 ₪  ישולם מס בשיעור 3.5%  =  10,844 ₪.
על חלק השווי העולה על 1,974,335 ₪ ועד 2,000,000 ₪ ישולם מס בשיעור 5%      =   1,283 ₪.
סה"כ מס רכישה לתשלום – 12,127 ₪ (לעומת 14,302 ₪ לרכישות בין 16.1.17 ל – 15.1.18)

 

להלן מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה):

 

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ה) לחוק רוכש של דירת מגורים (שאינה דירת מגורים יחידה) מיום 16.1.18 ועד ליום 15.1.19 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

 1. על חלק השווי שעד 5,095,570 שקלים חדשים – 8%;
 2. על חלק השווי העולה על 5,095,570 שקלים חדשים – 10%;

 

לדוגמה: רכישת דירת מגורים (שאינה יחידה) בסך של 5,000,000 ₪:

על חלק השווי שעד 5,000,000₪ ישולם מס בשיעור 8% =  400,000 ₪.

סה"כ מס רכישה לתשלום – 400,000 ₪ (לעומת 400,652 לרכישות בין 16.1.17 ל – 15.1.18).