כפר דרום 30 – העיר העתיקה באר שבע – לפני ואחרי השיפוץ

כפר דרום 30/ העיר העתיקה באר שבע- לפני

כפר דרום 30/ העיר העתיקה באר שבע- אחרי