וועדת טרכטנברג – האם תשפיע על שוק הנדל"ן 26.9.11

האם יש בשורות מוועדת טרכטנברג?
לדעתי בתחום הנדלן שמענו רק מילים שאין אחריהן שם מסר.

על מנת ליישם כותרות אלו שעלו בוועדה , יש עוד להקים וועדות רבות , אשר ידונו ויקבעו אופן ישום הוועדה.

קיראו והחליטו:

"בתחום הדיור הוועדה ממליצה על שורה של צעדים מקבילים אשר מטרתם:

 

(א'( להגדיל באופן משמעותי ביותר ולאורך זמן את היצע הדירות בתמהיל מגוון, ובכך לגרום לחזרתם של מחירי הדיור לרמה סבירה;

 

(ב') לפתח בצורה פרו-אקטיבית את הבנייה להשכרה לטווח ארוך, בפרט של דירות קטנות, וזאת בעיקר באזורי הביקוש המרכזיים;

 

(ג') להציע פיתרונות זמינים יותר לדיור בר השגה למשפחות המתקשות להתמודד בכוחות עצמן בשוק הדיור, ובכלל זה סיוע מוגבר בשכר דירה לזכאי הדיור הציבורי ולקשישים;

 

(ד') לגבש פיתרונות למגזר הערבי לאור מאפייניו הייחודיים, ובכלל זה סיוע בתכנון ובתשתיות;

 

(ה') להתניע גיבוש אסטרטגיה כוללת לפיתוח המרחב האורבני, הכוללת האצת תהליכים לחיזוק המטרופולינים והערים, בנייה נרחבת לאוכלוסיות מגוונות, האצת תהליכי התחדשות עירוניים, פיתוח מערכות חדשניות של תחבורה ציבורית וכדומה. "

 

סיכום וועדת טרכטנברג , מתוך דמרקר