התייחסות ל: שינויים במערכת המס-חוק מיסוי מקרקעין מתוך : התוכנית הכלכלית לשנים 2013-2014 שינויים מבניים,מצרפי התקציב והרכב התקציב

בימים אלו הגיש שר האוצר את המסמך שבנדון והעוסק בתוכניתו הכלכלית לשנים 2013-2014.

מכיוון שבנדל"ן אנו עוסקים, בחרתי להתייחס ולהעלות בפניכם, את הפרק העוסק בו.
מיותר לציין כי המסמך מהווה הצעה בלבד, וכי "יזכה" להתייחסות וועדת הכספים והכנסת, אולם בהחלט חובה ללמוד אותו ולהערך לקראת אישורו לכאורה כלשונו.

כפי שנלמד מההמשך, בחר שר האוצר ל"חתוך בבשר החי", בחשיבה שכך ישיג את מטרתו ויהפוך לדון קישוט שהציל את הנדל"ן, ואף הצליח להגדיל בזכות זאת את הגבייה ממיסים, אולם קל יהיה להבחין כי הדבר נעשה שוב על חשבון המעמד הבינוני ומטה , אשר יפגע באופן קשה מאד מהנטל המיסויי שיוטל עליו וכך לדוגמא:

אם חברתו של יאיר לפיד, הגב' ריקי מחדרה, מחזיקה בדירת 3 חדרים ורוצה לעבור לדירה גדולה יותר, תעלה לה הדירה 3.5% יותר, בשל מס הרכישה שיוטל עליה כפי שיפורט בהמשך, והרי אין זו דירתה הראשונה בחייה.

חובה להזכיר שגזרה זאת תתווסף להנחיות הנגיד בעיניני המשכנתא, ולמעשה חסומה דרכה של ריקי לשדרג דירתה.

היה וריקי הייתה חכמה ורכשה דירת השקעה  ו/או ירשה דירה שכזאת, ותרצה בצע "שיפור דיור ולעבור לדירה גדולה יותר, הרי תחוייב, החל מ 1.1.2014 בתשלום מס שבח בגובה  25% (ראו הפירוט בהמשך), ובכך שוב תקטין את יכולתה לבצע השדרוג.

גרוע יותר יהיה באם תאלץ ריקי למכור דירתה בשל קשיים כלכליים שאליהם תכנס בשל הגזרות האחרות, או מכלסיבה אחרת, והרי אז בשל החבות במס, לא תוכל לרכוש גם דירה קטנה או פשוטה יותר ומצבה יורע.

נראה כי שר האוצר בחר להחזיר את התקופה "הפאודלית", בה נוצר באופן בולט הפער בין המעמדות, ובו ראו באיכרים רק כמי שמייצרים הכנסות למדינה מבלי להתחשב במצבם.

שוכח מר לפיד להסתכל צעד קדימה, ולהבין כי מרבית אלו שמחזיקים דירה נוספת, עשו זאת על מנת לבסס עתידם הפנסיוני, ובאופן שלא יפלו כאבן רחיים על צוואר המדינה כנזקקים בתקופת הפנסיה , והרי אין היום פתרונות טובים יותר ובטוחים יותר מלעשות זאת עלבסיס הנדל"ן.

אני חושש מאד שאחת התוצאות תהיה בריחת כספי משקיעים לחו"ל, כפתרון להשקעות שם בכלל ובנדל"ן בפרט, דבר אשר ייסב נזק לא קטן למשק .

עוד שוכח מר לפיד, כי בשל יוקר המחיה, ובשל הגזרות האחרות, לא תוכל גם ריקי מחדרה לחסוך, וכך אם הצליחה עד היום לבסס התחלת דרכה בדירה קטנה, תאלץ לגור בה עד סוף ימיה גם אם תהיה זאת קטנה מלהכיל בנוחיות את בני משפחתה.

נקווה כי לא תעבור התוכנית את אישור הכנסת, אלא אם יוכנסו בה תיקונים ושינויים, אולם חוששני כי מכיוון שמדובר בקואליציה רחבה, לא כך יהיה הדבר.

להלן אפרט במילותיי אני, את הסעיפים העיקריים העולים מתוך המסמך שבנדון, בפרק העוסק במיסוי מקרקעין:-

 1. 1.      תשלום מס שבח:
  א. יבוטל הפטור ממס שבח על מכירת דירת מגורים, ואשר איפשר מכירת דירה בכל ארבע שנים ללא חיוב במס שבח.
  הפטור יינתן אך ורק בגין מכירת דירה יחידה , ובתנאי שחלפו 18 חודשים מיום המכירה של דירה יחידה קודמת.
  ב. יוטל מס בגובה 25% וזאת החל מיום 1.1.2014 , בגין מכירת דירת מגורים שאיננה דירתו היחידה של המוכר.
  המס יוטל באופן לינארי , היינו, ישולם מס בגין התקופה הייחסית. החייבת בפטור הח מ 1.1.2014 לעומת התקופה המזכה בפטור.
  ג. ניתן יהיה למכור חלק בדירה הקטן מ- 25% בפטור מלא
  ד. ינתן פטור מלא גם למי שמחזיק מעבר לדירתו, גם עד 1/3 מדירת מגורים אחרת, והמוכר את חלקו. במקרה זה יאלץהמוכר להמתין 4 שנים מיום מכירת חלקובדירה השניה בטרם יהיה זכאי שוב לפטור מלא.
  ה. הפטור בגין מכירת דירה שנתקבלה במתנה, יתקיים רק אם החזיק בה מקבל הדירה 4 שנים. היה וגר בדירה תתקצר התקופה ל 3 שנים.
  ו. במכירת דירה תהיה תקרת הפטור 5 מיליון ₪, היה ותמכר מעל התקרה הקובעת, ישלם המוכר מס על החלק היחסי שמעל.
 1. 2.      מס רכישה:

א.      תקבע מדרגת מס נוספת של 8% לרכישת דירה ששוויה מעל 5 מיליון ₪.

ב.      פטור מתשלום מס רכישה, הקיים  היום, יחול אך ורק על מי שרוכש את דירתו הראשונה.

ג.       מס רכישה בסך 3.5% יחול על כל מי שרוכש דירה יחידה, אלא אם כן יתקיים בו סעיף ב לעיל.

ד.      יינתן פטור חלקי ממס רכישה במקרה של עיסקת קומבינציה

ה.      ההקלה על מיסוי בעיסקה בין קרובים תצומצם רק לעיסקה שתתקיים בניבני זוג, עם צאצאים או הורים.

 1. 3.      מקדמת מס שבח:

יתוקן סעיפים 15 (ב)-(ה) לחוק, באופן שיוטל על הרוכש להעביר מקדמה על חשבון תשלום מס שבח בשם המוכר ( היינו למסד את תיקון 70 )

להלן ההפניה למסמך הכולל של התקציב המוצע.
פרק מיסוי הנדל"ן – ראו עמודים 247-250