הצעת החוק להקטנת עמלת הפירעון המוקדם ללווים ברמת סיכון גבוהה

עמלת הפירעון המוקדם, היוותה מאז ומעולם, מכשול בפני כל מי שהתכוון להחזיר או למחזר המשכנתא.

משב רוח חם ומרענן עלה, לקראת החג, מבנק ישראל, שעד כה הצליח להקפיא אותנו בכל הודעה שהוציא.
אחת הבעיות העומדות בפני כל מי שלקח משכנתא, בין אם לצורך השקעה ובין אם לרכישת דירת המגורים שלו, הינה, עמלת הפירעון אותה עליו לשלם בעת מיחזור או החזר, בעיה זו מחמירה, אם בעת קבלת המשכנתא, נקבע כי הלווה נמצא ברמת סיכון גבוהה מבחינת הקריטריונים של הבנק.
בהצעת חוק שהוגשה וטרם אושרה, נקבע כי עמלת הפירעון המוקדם בעת החזר או מיחזור משכנתא, תקבע לפי הריבית הממוצעת במשק ביום לקיחת ההלואה וביום ביצוע ההחזר/מיחזור.
עד כה חושבה הריבית על פי זו שקיבל הלקוח וזאת בהתאם לתוספת הריבית ששילם בהתאם.
אין ספק שפעולה זו תקל מאד על כל מי שרוצה או צריך לבצע פעולה בהלוואה ובעיקר אם משתייך לקבוצת הסיכון הגבוהה.

בברכת חג שמח

צחי קווטינסקי