הגבלת המשכנתא בריבית פריים ומשקיעי הנדל"ן?

האם היא מכה ניצחת למשקיעי הנדל"ן?

שאלה זאת מעסיקה היום מאד את משקיעי הנדל"ן למגורים.

כפי שאנו למדים , אחרי שהעלה את הריבית על המשכנתאות , ואחרי שקבע כי רק 60% משווי הנכס ימומן במשכנתא , עלה הפעם הנגיד על הנקודה הרגישה ביותר , ומצא הדרך לקבוע לנו החזרי משכנתא גבוהים יותר באופן שיכבידו על המשקיעים.

מיותר לציין , כי הנגיד שוכח כל פעם מחדש ,כי לוקחי המשכנתאות , אינם אך ורק המשקיעים , ועתה , כאשר ירצו הזוגות הצעירים ו/או האוכלוסייה החלשה , לקחת משכנתא , הם ייגלו כי לא בוצעה כל החרגה כלפיהם , וכי גורלם זהה לגורל המשקיעים , וכי עליהם לשקול מחדש רכישת הדירה ( האם אין הדבר בסתירה מוחלטת לכוונת הנגיד?! ).

אותה אוכלוסיה , אשר למזלה כבר הספיקה לרכוש הדירה , גם היא בבעיה חמורה ,והרי עלות ההחזר החודשי , כתוצאה מכל הגזירות הנוספות , עלתה , והדבר בא לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר , כאשר שאל אותי גיסי , במהלך החג: "מה עלי לעשות שכן אני משלם עתה כ – 400 ש"ח נוספים לחודש, בו בזמן שכבר עובד בעבודות נוספת , ועתה יצטרך שוב להצטמצם .

ולעיניו ה"גזרה" החדשה – קבע הנגיד כי לא נוכל לקחת עתה יותר מ 33% מהמשכנתא בריבית פריים , ולמעשה קבע כי ההחזרים החודשיים שלנו יעלו עתה בצורה ניכרת.

כאשר אנחנו מנתחים עיסקה , וכך לדוגמא בעת רכישה של דירה ב 400,000 ש"ח שעליה נקבל שכ"ד 2,300 ש"ח , נמצא כי :

1. במידה וניקח 300,000 ש"ח משכנתא בריבית פריים – נחזיר כיום לבנק 1,800 ש"ח לחודש – ואת היתרה נשיב לכיסנו.

2. במידה וניקח 300,000 ש"ח משכנתא בריבית משתנא – נחזיר כיום לבנק  2,100 ש"ח לחודש.

לא צריך להיות כלכלן על , על מנת להבין כי חלה פגיעה בהחזר החודשי לכיסנו , אולם:

1. עתה נקפיד על עסקאות טובות יותר ולא נוותר על חקר שוק מעמיק.

2. בתוך זמן קצר , יעלו משקיעי הנדל"ן ו/או בעלי הנכסים , את מחירי השכירות ושוב ייפגעו בזוגות הצעירים ו/או באוכלוסיה החלשה.

נכון , כי עתה לא נוכל לעשות כל עיסקה , ונקפיד אך ורק על עסקאות טובות.

נכון שירדו שחקנים רבים משוק ההשקעה

ונכון כי עתה יתארכו עסקאות ולא יהיו מהירות כמו בתקופה האחרונה.

אך נכון יותר הוא כי , מכיוון שההשקעה בנדלן תהיה לעולם טובה וכדאית יותר , ומכיוון שבעסקת נדלן קיים בונוס למשקיע בדמות השוכר המשלם בעבורו את התשלומים לבנק – אין ספק כי המשקיעים האחראיים ימשיכו וישקיעו