הבניין בנביאים 33 של צחי והחברים – הדירות

קומת מסחר

חנות 3 - 8.54 מ"ר

חנות 4 -18.21 מ"ר

חנות 5- 54.21 מ"ר

חנות 6 - 49.80 מ"ר

קומה ראשונה

קומה שניה