הבית בשכונת התקווה – תל אביב

השבחת דירות הרוסות והשכרה.

542c3e1ac3c34f3f87ad106e1a57af5d