דיור למשתכן או דירה למשקיע?! התלבטות הזוכים

כיועץ המומחה לבניית "פנסיה עצמית מבוססת השקעות נדל"ן", אני נפגש עם אוכלוסייה מגוונת, המחפשת פתרונות אמתיים לעתידם.

במסגרת היעוצים, ובעקבות הגרלות ה"דיור למשתכן", מגיעים אליך בשנה האחרונה זוגות צעירים, או הוריהם המודאגים, על מנת לבחון את העסקה בה זכו, ועל מנת לבדוק יכולתם לעמוד כלכלית בתשלום עבור הזכייה.

במאמרי זה בכוונתי להתמקד בשתי עסקאות בלבד מאפיינות, ואשר בבדיקתן, עלה בי הספק באם הבין השר כחלון את אשר הוא מוביל את הצעירים לעשות או אם לאו.

שתי הדירות המדוברות נמצאות בערים קריית מוצקין בצפון ובשדרות הדרומית.

לגבי הדירה בקרית מוצקין, פנתה אלי בחורה תושבת לוד, אשר בנתה את קינה שם, יחד עם בעלה.
שני בני הזוג עובדים במרכז הארץ בעבודות , שלא יהיה כדאי לעזבן.

הדירה בת 3 חדרים בה זכו עולה 750,000 ₪, אולם היא לא וכל לשמש אותם למגוריהם הם, הן בשל מיקומה והן בשל גודלה.
דירה זו תהיה מוכנה , לדבריהם, בשנת 2019.

הדירה השנייה נמצאת בשדרות, ובעניינה פנה אלי בחור ב 35 , בעל עסק באזור רמת גן, אשר אשתו שכירה בעמדה מכובדת גם שם.

הדירה בת 3 חדרים, עלותה 700,000 ₪ , מהם 60,000 ₪ מענק מקום, אולם גם כאן לא תשמש הדירה למגורי הזוג.

דירה זו תהיה מוכנה לדבריהם, בשנת 2020.

שאלות רבות עלו לי שישבתי עם הנ"ל, וחלקן אף העליתי בפניהם:

 1. האם הכוונה בפרויקט "הדיור למשתכן", להפוך את "צמאי הדיור", למשקיעי נדל"ן?
 2. האם משקיעי נדל"ן אלו ביצעו את הפעולות הבאות טרם השקעתם:
  א. חקר שוק מעמיק לגבי פוטנציאל ההשקה, לגבי לקוחות הקצה ( השוכרים ), לגבי התפתחויות צפויות בסביבה ובכלל
  ב. בדיקת יכולת אישית, על מנת להתאים הרכישה לאפשרויות העומדות בפניהם?
  ג. בדיקת השקעות אלטרנטיביות, בין אם השקעות נדל"ן במקום טוב יותר ובין אם השקעה מכל סוג שהוא?
  ד. בדיקת המשמעות של ביצוע עסקה עם הקדמת תשלומים לפני הנדרש במסגרת הפרויקט?

לי היה ברור דבר אחד!

אף אחד מהמשקיעים לא ביצע את הבדיקות הנ"ל, ולא את אחת מהן!
שני הזוגות נכנסו לעסקאות, לאור הפיתוי הרב העומד בבסיסן, ובמיוחד לזוכים בשדרות, והרי הם זכאים למענק בגובה 60,000 ₪.

שני הזוגות לא בדקו מה היה קורה אם היו לוקחים את אותו הסכום שנמצא בידיהם, רוכשים דירה להשקעה בפריפריה, ומקבלים שכ"ד מהיום הראשון לצורך כיסוי התשלומים.

שני הזוגות ביצעו "השקעת נדל"ן, בצורה רשלנית, וכל זאת בעידוד ממשלתי ולמעשה בעידודו של שר האוצר, משה כחלון.

משתי פגישות אלו, ומפגישות דומות להן, יצאתי נרעש מאד, וגם עכשיו בעת כתבית המאמר הזה, אני מרגיש את גופי פועל כהר געש.

אסכם ואומר לכם זוגות ו/או משתתפי ההגרלות:

 • אל תכנסו לעסקה בלי שעשיתם את כל הבדיקות הנדרשות, בין אם מדובר בדירה שתשמש למגוריכם ובים אם כהשקעת נדל"ן.
 • אל תשכחו לרגע שיהיה עליכם לשלם משכנתא ושכירות במקביל עד שתקבלו הדירה.

וממך, שר האוצר, אבקש בכל לשון של בקשה:

 • תפסיק לספר לעולם שאתה דואג למגורי הצעירים, אלא תעדכן שזה פרוייקט " דיור למשקיע".
 • תפסיק להטעות את הצעירים
 • תפסיק להשלות אותם בהגרלות שממנה ייהנו עוד 7-10 שניים.
 • תפסיק לדחוף את הצעירים להשקעות נדל"ן לא אחראיות.

רוצים לעשות את העיסקה שלכם בביטחון ובחוכמה

כנסו ללינק הבא , ולימדו מה אוכל לעשות למענכם
http://bit.ly/2pHxCaL

צחי קווטינסקי
המומחה לבניית פנסיה עצמית מבוססת השקעות נדל"ן
info@realeasy.co.il
050-8811118