אבן עזרא 15 בחיפה של צחי והחברים – הדירות והמצגות

קומת קרקע

דירה 1 - 48 מ"ר (כולל עלויות)

קומה ראשונה

דירה 2 - 31 מ"ר (כולל עלויות)

דירה 3 - 51 מ"ר (כולל עלויות)

דירה 4- 51 מ"ר - דייר מוגן (נמכרה)

דירה 5 - 31 מ"ר (כולל עלויות)

קומה שניה

דירה 6 - 31 מ"ר (כולל עלויות)

דירה 7 - 51 מ"ר (כולל עלויות)

דירה 8 - 51 מ"ר (כולל עלויות)

דירה 9 - 31 מ"ר (כולל עלויות)

קומה שלישית

דירה 10 - צחי קווטינסקי

דירה 11 - 51 מ"ר (כולל עלויות)

דירה 12 - 51 מ"ר (כולל עלויות)

דירה 13 - 31 מ"ר (כולל עלויות)